راهنمای تصویری سامانه خدمات داخلی و مدیریت شبکه

 ارائه مطالب(آموزش مجازی)

این ابزار در راستای مجازی سازی آموزشها ، سمینارها آموزشی و دیگر امور مرتبط که مستلزم هزینه های زیاد در دعوت از کارشناسان سازمان جهت شرکت در این دوره ها و کلاسها است مطابق با نیازهای سازمانی و امکانات ذیل طراحی و پیاده سازی گردیده است .بدین ترتیب که مدیر سیستم اقدام به ایجاد کلاس مجازی با تخصیص منشی جلسه نموده ، سپس منشی جلسه اقدام به بار گذاری فایلهای مرتبط با ارائه دهندگان(مدرسین) و تعریف ارانه دهندگان ، تخصیص رمز ورود کاربران ، تعریف کاربران ویژه(مدیران ، معاونین) مینماید.بعد از ایجاد کاربران با رمز ورود تعریف شده و کاربران ویژه در پنل مخصوص به خود لیست کلاسها را مشاهده و اقدام به شرکت در کلاس مینمایند بعد از اتمام مطالب کلاس آرشیو و به صورت قابل مشاهده در دسترس خواهد بود...

 بخش اول - ایجاد اتاق ارائه

 بخش دوم - دسترسی به اتاق ارائه